Motorbromsningar görs i en Superflow 901 vilken klarar motorer på upp till ca 1000hk. Bromsbänken köptes in till firman för flera år sedan och är ett viktigt redskap både när det gäller konventionell motortrimmning och vid mappning av insprutningsmotorer. Bromsbänken är förberedd för allt från de vanligaste 4-cylindriga motorerna till amerikanska V8:or.

Till motorn kopplas ett antal givare som tar emot mätdata under själva bromsningen exempelvis:
- Vattentemperatur
- Oljetemperatur
- Oljetryck
- Avgastemperaturer samtliga cylindrar
- Luftflödesmätare

Dessutom mäts varvtal, vridmoment och datorn räknar ut hästkrafter, verkningsgrader osv. Bromsbänken kalibreras med jämna mellanrum och före bromsningarna görs kompenseringar för lufttryck och temperatur. Siffrorna i bromsbänken är mycket exakta och visar motorns effekt vid olika varvtal. Man kan bromsa motorn med hjälp an automatik då datorn gör en bromsning från i princip tomgång upp till ett förutbestämt varvtal eller så kan man bromsa på enbart ett varvtal, tex. vid mappning av insprutningssystem.

 

Tillbaka